Go to top

Clienten

Contact

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Klachten en klachtenbehandeling

Onze medewerkers doen hun best om u goed te helpen. Maar soms kunnen dingen beter. Bent u niet tevreden over uw behandeling? Of het contact met uw behandelaar? Of bent u het niet eens met een beslissing? Bespreek dit dan met uw behandelaar of een van de medewerkers. Ook kunt u een klacht indienen bij Antes via de klachtenfunctionaris of bij de klachtencommissie. De patiëntvertrouwenspersoon kan u altijd helpen.  

Klachtenfunctionaris

Bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris kunt u terecht met uw klacht. De klachtenfunctionaris kan u vervolgens uitleggen hoe hij u kan helpen. Hij onderzoekt voor u wat de mogelijkheden zijn voor een oplossing. Samen met de klachtenfunctionaris bespreekt u dan wat u het beste kan doen. De klachtenfunctionaris kan u ook helpen met het goed verwoorden van uw klacht.

De raad van bestuur van Antes stuurt u tot slot een zogeheten afsluitbericht. Daarin staat wat er met de klacht is gedaan.

U kunt uw klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris via klachtenfunctionaris@antesgroep.nl. Zet in uw mail:

 • uw naam en adres
 • uitleg over hetgeen waar u over klaagt

Klachtencommissie

De klachtencommissie is helemaal onafhankelijk en bestaat uit personen die niet bij ons in dienst zijn. In de brief naar de klachtencommissie zet u:

 • een beschrijving van de gebeurtenis
 • wanneer deze gebeurtenis plaatsvond
 • tegen wie de klacht is gericht
 • wat uw bezwaar is tegen de gebeurtenis
 • de datum
 • uw naam
 • de afdeling waar u verblijft of verbleef
 • uw handtekening

De brief kunt u sturen naar:

Klachtencommissie Antes
Postbus 8549
3009 AM Rotterdam
Ook kunt u uw klacht per mail sturen aan klachtencommissie@antesgroep.nl

Wat doet de klachtencommissie met uw klacht?

De klachtencommissie kijkt eerst of zij uw klacht kunnen behandelen. Als dat zo is, nodigen zij u uit om uw verhaal te doen. Heeft u een klacht over een behandelaar, dan is deze ook aanwezig. Wilt u dat niet? Dan kunt u dat zeggen en spreekt u apart met de klachtencommissie. Wanneer u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen. U kunt ook de patiëntenvertrouwenspersoon vragen om mee te gaan. 

Beslissing klachtencommissie over uw klacht 

De klachtencommissie beslist zo spoedig mogelijk of uw klacht terecht is. De beslistermijn hangt af van het soort klacht. U ontvangt hiervan een brief. Ook adviseren zij het bestuur van Antes over eventuele maatregelen. U en de klachtencommissie horen binnen een maand wat het bestuur hiermee doet (afsluitbericht). Zij zijn namelijk niet verplicht er iets mee te doen. U kunt niet in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de klachtencommissie.

Geschillencommissie GGZ

U kunt ook een klacht indienen bij de Geschillencommissie GGZ.
Als u vindt dat uw klacht niet is weggenomen door het afsluitbericht van het bestuur, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie GGZ (tenzij het een klacht in het kader van gedwongen opname betreft). Op de site van die commissie kunt u lezen hoe dat gaat.

Dáárom Sprink:

 • Snel weten waar u aan toe bent, korte wachttijden
 • Eén vaste behandelaar tijdens uw behandeling
 • Deskundige behandeling volgens de laatste nieuwe inzichten 
 • Vrijblijvend adviesgesprek met één van onze hoofdbehandelaren
 • U heeft zowel persoonlijk contact als online en/of telefonisch
 • Vestigingen in Rotterdam en omstreken en de Zuid-Hollandse eilanden 
 • Vergoed door zorgverzekeraar

Lid van:

GGZ NederlandHarmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de ZorgsectorKwaliteit in Basis GGZ