Go to top

Clienten

Verwijzers

Contact

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Verwijzers

Sprink, onderdeel van Antes, is een aanbieder van generalistische basis ggz. Daarnaast detacheert Sprink POH GGZ bij diverse huisartsen in de regio. Sprink biedt de volgende behandelingen aan binnen de generalistische basis ggz curatieve behandeling.

Curatieve behandeling

Hierin worden mensen met lichte tot matige, niet of laag complexe psychische problemen behandeld, waarbij het vermoeden is van een DSM-IV stoornis.

Intensiteit en de duur van de behandeling

Er zijn 3 prestaties die worden geleverd, namelijk kort, middel en intensief. Het belangrijkste verschil tussen de producten ‘kort’, ‘middel’ en intensief’ is de duur van de behandeling.

Gebaseerd op kop-model van Rijnders

Deze behandelingen bij Sprink zijn gebaseerd op het kop-model van Rijnders. Dit houdt in dat er samen met de behandelaar op zoek wordt gegaan naar de samenhang tussen de klachten, factoren uit de omgeving en patronen in het gedrag. Hierdoor ontstaat er inzicht in de klachten. Vervolgens worden er doelen geformuleerd om meer grip te krijgen op de omgevingsfactoren en gedragspatronen zodat de klachten verminderen.

Frequentie behandeling

Tijdens de behandeling vindt er om de week een gesprek plaats op onze locatie. In de week dat er geen gesprek is, is er een online contact met de behandelaar. Er wordt gebruik gemaakt van e-Health opdrachten die helpen om de doelen te behalen.

Chronische problematiek

Sprink biedt langerdurende ondersteunende behandeling binnen de prestatie chronisch.

Doelgroep patiënten

Deze prestatie heeft als doelgroep patiënten met risicogevoelige zowel stabiele, instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie. Er is sprake van een laag tot matig risico. Er zijn ondanks de aanwezigheid van klachten en/of symptomen géén aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, geweld of ernstige automutilatie. Noch is er sprake van een latent gevaarsrisico. Hier tegenover staan de aanwezige beschermende factoren zoals adequate coping, werk of structurele daginvulling en een steunsysteem waarop men dagelijks kan terugvallen voor toezicht, zorg, praktische en emotionele steun. Over het algemeen hebben patiënten een traject binnen de Specialistische GGZ achter de rug en kan er sprake zijn van onderliggende pathologie zoals persoonlijkheidspathologie. Patiënten hebben bijvoorbeeld behoefte aan onderhoudsbehandelingen, psychofarmacotherapeutische behandeling (lithium, clozapine, anti psychotica, methadon en MAO remmers) , zorggerelateerde preventie en zorgcoördinatie.

Stabiliteit en indien mogelijk herstel van functioneren

De behandeling is gericht op behouden van stabiliteit en indien mogelijk persoonlijk herstel; het leren leven met de gevolgen van en het hebben van een psychische aandoening, beperking of kwetsbaarheid. Behandeling wordt ingezet met als doel stabiliteit en indien mogelijk herstel van functioneren.

Dáárom Sprink:

  • Snel weten waar u aan toe bent, korte wachttijden
  • Eén vaste behandelaar tijdens uw behandeling
  • Deskundige behandeling volgens de laatste nieuwe inzichten 
  • Vrijblijvend adviesgesprek met één van onze hoofdbehandelaren
  • U heeft zowel persoonlijk contact als online en/of telefonisch
  • Vestigingen in Rotterdam en omstreken en de Zuid-Hollandse eilanden 
  • Vergoed door zorgverzekeraar

Lid van:

GGZ NederlandHarmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de ZorgsectorKwaliteit in Basis GGZ